Registrácia

Pred pokračovaním si v súlade s právnymi predpismi EÚ prečítajte všetky tieto dokumenty a na konci potvrďte:

Informácie o osobných údajoch pre „myDPD“

Spoločnosť GeoPost so sídlom 26 rue Guynemer 92130 Issy-Les-Moulineaux, Francúzsko, ktorá je materskou spoločnosťou dcérskych spoločností DPD, Seur a Chronopost, je správcom „myDPD“. 
Osobné údaje sa spracúvajú v rámci zmlúv o službách doručovania. GeoPost týmto informuje používateľov, že zozbierané osobné údaje nie sú povinné pre poskytovanie doručovacích služieb, ale ich uľahčujú.
Údaje bude používať GeoPost, jeho európske subjekty a akákoľvek tretia strana zapojená do poskytovania služieb, a to najmä na:
  • vykonávanie doručovacích služieb,
  • zverejňovanie ponúk podobných výrobkov a služieb akýmkoľvek spôsobom komunikácie v rámci úpravy obchodných vzťahov,
  • zisťovanie miery spokojnosti používateľov a zlepšovanie ponuky a služieb GeoPostu a jeho dcérskych spoločností.
Osobné údaje používateľa sa uchovávajú najviac tri (3) roky od jeho posledného pripojenia k „myDPD“ s výnimkou fyzickej adresy používateľa, ktorá sa uchováva päť (5) rokov.
Používateľ má právo na prístup k svojim údajom, ich opravu, námietku, obmedzenie spracovania aj na vymazanie jeho osobných údajov. Tieto práva si môže uplatniť samostatne v správe svojho účtu v myDPD.
V prípade akýchkoľvek problémov spojených so správou jeho osobných údajov má používateľ právo podať sťažnosť na ktoromkoľvek príslušnom dozornom orgáne.
 

Kliknutím na tlačidlo „Registrovať“ potvrdzujete, že ste si prečítali naše zásady ochrany osobných údajov a beriete ich na vedomie. Pre úspešnú registráciu je potrebné preskrolovať celý dokument o ochrane osobných údajov.