Personas datu informācija “myDPD”
 
Uzņēmums GeoPost ar juridisko adresi 26 rue Guynemer 92130 Issy-Les-Moulineaux Francija, kas ir mātes uzņēmums DPD, Seur un Chronopost uzņemumiem, ir “myDPD” pārzinis.  

Personas dati tiek apstrādāti piegādes pakalpojumu līgumu laikā. GeoPost ar šo informē Lietotājus, ka savāktie personas dati nav obligāti piegādes pakalpojumu sniegšanai, bet tie atvieglo pakalpojumu sniegšanas procesu.
 
Datus izmantos GeoPost, tās Eiropas uzņēmumi un/vai jebkura trešā persona, kas iesaistīta pakalpojumu sniegšanā, jo īpaši:
-    Sniedz piegādes pakalpojumus
-   Izlaiž līdzīgu produktu un pakalpojumu piedāvājumus, izmantojot jebkuru saziņas līdzekli kā daļu no biznesa attiecību pielāgošanas.
-    Nosaka Lietotāju apmierinātības līmeni un uzlabo GeoPost un tā meitas uzņēmumu piedāvājumus un pakalpojumus.
 
Lietotāja personas dati tiek glabāti ne ilgāk kā trīs (3) gadus pēc viņa pēdējā savienojuma ar “myDPD”, izņemot lietotāja fizisko adresi, kas tiek glabāta piecus (5) gadus.
 
Lietotājam ir tiesības uz piekļuvi un labošanu, iebilšanu, apstrādes ierobežošanu, datu pārnesamību, pārsūtot viņa datus, ja tas ir tehniski iespējams, un viņa personas datu dzēšanu. Šīs tiesības var izmantot, nosūtīt e-pastu [email protected]
 
Jebkādu problēmu gadījumā, kas saistītas ar personas datu apstrādi, Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību jebkurai attiecīgajai uzraudzības iestādei.
 

Aizliegums ir pabeigts; Jūsu apmeklējumi šajā vietnē netiks reģistrēti tīmekļa analītikas rīkā. Ņemiet vērā, ja jūs notīrat sīkfailus, izdzēšat aizlieguma sīkfailu vai mainat datorus vai Interneta pārlūkprogrammas, Jums būs jāveic atkārtota datu ievākšanas aizliegšana.