2017. gada 13. jūlijs

Personas datu informācija myDPD vajadzībām

 

Akciju sabiedrība „GeoPost”, juridiskā adrese: 26 rue Guynemer 92130 Issy-Les-Moulineaux Francija, kas ir uzņēmumu “DPD”, “Seur” un “Chronopost” mātes uzņēmums, ir myDPD pārzinis.

„GeoPost” ar šo informē lietotājus, ka ievāktie personas dati ir nepieciešami, lai izpildītu piegādes pakalpojumus.

Šos datus izmantos „GeoPost”, tā uzņēmumi Eiropā un/vai jebkuras trešās personas, kas iesaistītas pakalpojuma izpildē, tajā skaitā:

 • lai veiktu piegādes pakalpojumus;
 • lai, izmantojot jebkādus saziņas līdzekļus, piedāvātu līdzīgus produktus un pakalpojumus, veidojot īpašas biznesa attiecības;
 • lai noteiktu lietotāju apmierinātības līmeni un uzlabotu „GeoPost” un tā meitas uzņēmumu piedāvājumus un pakalpojumus.

Lietotāja personas dati tiek glabāti ne ilgāk kā trīs gadus pēc pēdējās sazināšanās ar myDPD vietni, izņemot lietotāja pasta adresi, kas tiek glabāta piecus gadus.

Lietotājam ir tiesības piekļūt, labot, aizliegt, ierobežot datu apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, ja tas tehniski iespējams, kā arī tiesības prasīt viņa personas datu dzēšanu. Šīs tiesības var tikt izmantotas, nosūtot e-pastu uz [[email protected]].

Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību par problēmām, kas saistītas ar viņa personas datu apstrādi attiecīgajai uzraudzības iestādei.

 

1. Juridiskais paziņojums

 

Izdevējs:

“GeoPost” AS

reģistrēta Nanterre Tirdzniecības un uzņēmumu reģistrā ar Nr. 340 012 392

pamatkapitāls: 701 573 487.00 euro

adrese: 26 rue Guynemer, 92130 Issy-les-Moulineaux, Francija

Publikācijas direktors: Jean-Claude Sonet

Kontaktinformācija: tālr. +33 1 41 33 90 00; e-pasts: [email protected]

 

Izvietotājs:

T-Mobile Czech Republic a.s.

Tomíčkova 2144/1,148 00 Prague – Chodov, Čehijas Republika

Kontaktinformācija: +420603603431; http://t-mobile.cz/

 

2. Vispārīgo lietošanas noteikumu mērķis

 

Šie Vispārīgie lietošanas noteikumi regulē piekļuvi “myDPD” tīmekļa Vietnei un “myDPD” Aplikācijai un to izmantošanu, kā arī nosaka noteikumus, kas regulē Vietnes un Aplikācijas izmantošanu no Lietotāja puses.

 

Tie nosaka galvenos principus, kas regulē piekļuvi Pakalpojumiem. Atsevišķus Pakalpojumus regulē arī Īpašie noteikumi. Šajā gadījumā Īpašie noteikumi papildina šos Vispārīgos lietošanas noteikumus.

 

3. Definīcijas

 

“Aplikācija”: nozīmē “myDPD” mobilo Aplikāciju, kas ir saderīga ar iOS, Android vai Windows operētājsistēmām, un kas nodrošina piekļuvi Pakalpojumiem.

 

“Komentārs(i)”: nozīmē Lietotāju publicētos paziņojumus, kas apraksta „GeoPost” vai tā meitas uzņēmumu sniegtos Pakalpojumus.

 

“Vispārīgie lietošanas noteikumi” vai “VLN”: nozīmē šos Vietnes un Aplikācijas lietošanas noteikumus.

 

“Īpašie noteikumi”: nozīmē pārdošanas vispārīgos noteikumus vai kādu citu vienošanos, kas īpaši attiecas uz katru Pakalpojumu, kam var piekļūt no Vietnes un Aplikācijas.

 

“Sīkfaili”: sīkfails ir teksta fails, ko Lietotāja tīmekļa pārlūks saglabā īpašā vietā uz viņa Termināla cietā diska, kad tiek apmeklētā tīmekļa Vietne. Tas ļauj autoram identificēt Termināli, kurā tas tiek saglabāts tā derīguma laikā un ierakstīt konkrētu informāciju par Lietotāja veikto pārlūkošanu, sevišķi, lai vienkāršotu Lietotāju meklēšanu pa Vietnēm vai Aplikācijām vai piedāvātu viņam saturu, kas atbilst viņa interesēm.

 

“Personas dati”: nozīmē datus par ikvienu Lietotāju, kas ir fiziska persona.

 

“Izdevējs”: nozīmē “GeoPost”.

 

“GeoPost”: Francijas akciju sabiedrība “GeoPost” SA ar pamatkapitālu 701 573 487.00 euro apmērā, kuras juridiskā adrese ir 26 rue Guynemer, Issy-les-Moulineaux, un kas ir reģistrēta Nanterre Tirdzniecības un uzņēmumu reģistrā ar numuru 340 012 392.

 

“GeoPost tīkls”: nozīmē kopā “GeoPost”, tā meitas uzņēmumus (kas, cita starpā izmanto DPD, SEUR un Chronopost zīmolus) un Pakalpojuma izpildē iesaistītos pakalpojumu sniedzējus.

 

“Pakalpojumi”: nozīmē visu Lietotājiem sniegto pakalpojumu, kam var piekļūt no Vietnes vai Aplikācijas, aktuālo versiju, kā arī visas tās izmaiņas.

 

“Vietne”: nozīmē tīmekļa vietni, kam var piekļūt sekojošā URL: “myDPD” vai cits URL, kas to var aizstāt.

 

“Termināls(i)”: nozīmē iekārtas (dators, tālrunis, planšete, u.c.), ko Lietotājs izmanto, lai piekļūtu Vietnei un izmantotu Pakalpojumus.

 

“Lietotājs”: fiziska vai juridiska persona, kas apmeklē vienu vai vairākas lapas Vietnē.

 

4. VLN akceptēšana un izmaiņas tajos

 

Lai piekļūtu un izmantotu Vietni un Aplikāciju, nepieciešams akceptēt un izpildīt šos Vispārīgos lietošanas noteikumus.

 

Neatkarīgi no izmantotajiem tehniskajiem piekļuves līdzekļiem un Termināliem, ja Lietotājs pārvietojas Vietnē un izmanto Aplikāciju, tiek uzskatīts, ka viņš ir iepazinies ar šiem VLN un pieņem visus to nosacījumus bez izņēmumiem.

 

Tiktāl, cik nepieciešams, šie VLN attiecas uz visām Vietnes un Aplikācijas variācijām vai paplašinājumiem esošajos vai nākotnes sociālajos un/vai kopienas tīklos.

 

Izdevējs un tā meitas uzņēmumi jebkurā laikā var grozīt VLN, jo Vietne, Aplikācija un Pakalpojumi ir maināmi, piemēram, nodrošinot jaunas funkcionalitātes vai dzēšot vai mainot konkrētas funkcionalitātes. Tādēļ pirms pārvietošanās pa Vietni Lietotājam tiek rekomendēts pārskatīt jaunāko VLN versiju, ko jebkurā laikā var apskatīt Vietnē vai Aplikācijā. Ja Lietotājs nepiekrīt VLN, viņam jāpamet Vietne vai Aplikācija un jāpārstāj lietot Pakalpojumus.

 

5. Piekļuve Vietnei, Aplikācijai un Pakalpojumiem

 

Jebkurš Lietotājs, kam ir Termināls ar piekļūšanu Internetam, bez maksas var piekļūt Vietnei un Aplikācijai. Visas izmaksas (izmaksas par iekārtām, programmaparatūru, programmatūru vai Internetu), kas rodas, lai piekļūtu Vietnei un Aplikācijai, sedz Lietotājs viens pats.

 

Izdevējs piešķir Lietotājam individuālo licenci Aplikācijas izmantošanai. Šī licence nav ekskluzīva, atsaucama, tā nav nododama tālāk un ir bezmaksas. Tā ļauj Lietotājam iegūt informāciju un izmantot Pakalpojumus tikai savām vajadzībām, izslēdzot jebkādus citus mērķus.

 

Šī licence tiek piešķirta visā pasaulē un uz nenoteiktu laiku. Izdevējs to var atsaukt pēc saviem ieskatiem bez iepriekšēja paziņojuma.

 

Lai izmantotu noteiktus Pakalpojumus (bezmaksas vai maksas), Lietotājam jāizveido personīgs konts, veicot šādas darbības:

 • nospiest uz saites “izveidot kontu” un veikt visas nepieciešamas darbībās, lai izveidotu personīgo kontu;
 • apstiprināt pagaidu konta izveidi un piekrist, ka apstiprinājuma e-pasts tiks nosūtīts uz norādīto e-pastu;
 • nospiest uz saites saņemtajā apstiprinājuma e-pastā, kas novirzīs Jūs uz Vietnes pieslēgšanas lapu;
 • pieslēgties personīgajam kontam, ievadot lietotāja vārdu un paroli.

 

Lietotājam jāsniedz un jāuztur precīza, pilnīga un spēkā esoša informācija un regulāri tā jāatjauno. Ja tas netiek darīts, Lietotāja reģistrācija nebūs spēkā un Izdevējs patur tiesības veikt darbības, ko viņš uzskata par nepieciešamām, lai pavisam vai uz laiku pārtrauktu piekļuvi attiecīgajiem Pakalpojumiem.

 

Pirms reģistrācijas apstiprināšanas Lietotājam rūpīgi jāizlasa VLN un attiecīgajos gadījumos arī Īpašie noteikumi, kas attiecas uz Pakalpojumu(-iem), ko viņš vēlas izmantot.

 

Lietotājs atbrīvo Izdevēju no atbildības par nelikumīgu, neatbilstošu un/vai neatļautu informācijas, kam var piekļūt no Vietnes un Aplikācijas, izmantošanu.

 

6. Intelektuālā īpašuma tiesības

 

Izdevējs ir Vietnes un Aplikācijas autors un šos viņa darbus aizsargā spēkā esoši likumi par intelektuālā īpašuma tiesībām.

 

Vietne un Aplikācija kopumā un katrs elements, no kā tās sastāv, jo sevišķi teksti, zīmējumi, ilustrācijas, logo, animētie un neanimētie attēli, datubāzes un fotogrāfijas, ir tikai Izdevēja īpašums, kam vienīgajam ir tiesības aizstāvēt šīs intelektuālā īpašuma tiesības.

 

Attiecīgi Lietotājs apņemas neiesaistīties sekojošajās darbības, kas uzskaitītas šajā nepilnīgajā sarakstā: tieši vai netieši lejupielādēt, izvilkt, uzglabāt, izmantot, reproducēt, pārdot, izpaust, izstādīt, izplatīt, adaptēt un/vai aizņemties Pakalpojumu saturu, ko aizsargā likums par intelektuālo īpašumu, vidē, izmantojot jebkādus līdzekļus un jebkurā formā bez skaidra Izdevējam un/vai tā partneru apstiprinājuma.

 

Izdevējam pieder vairākas reģistrētas preču zīmes. Lietotājam netiek piešķirta licence vai citas tiesības izmantot šīs preču zīmes vai citas preču zīmes, kas ir Vietnes un Aplikācijas sastāvdaļa.

 

Lietotājam, pielietojot jebkādus procesus, aizliegts ievietot Vietnē un Aplikācijā datus, kas mainīs vai var mainīt datu saturu vai izskatu, Vietnes un Aplikācijas prezentāciju vai izkārtojumu vai Vietnē un Aplikācijā redzamos darbus.

 

Aizliegts jebkādā veidā izmantot Izdevēja un/vai tā partneru un/vai meitas uzņēmumu preču zīmes, uzņēmumu nosaukumus, komercnosaukumus vai citas atšķirības zīmes bez tiesību turētāju atļaujas. Vietnes un/vai Aplikācijas pilnīga vai daļēja reproducēšana vai attēlošana, pielietojot jebkādu procesu, bez skaidras iepriekšējas Izdevēja atļaujas ir stingri aizliegta un tiek uzskatīta par pārkāpumu.

 

Lietotāji Vietnē un Aplikācijā var ievietot komentārus. Līdz ar to Lietotājs piešķir Izdevējam bezmaksas, neekskluzīvas tiesības uz pieciem gadiem attēlot, reproducēt, adaptēt, grozīt, pārraidīt un izplatīt izvietotos komentārus tieši vai pilnvarotu trešo personu palīdzību visā pasaulē un uz jebkura līdzekļa.

 

7. Personas dati

 

Lietotājs ir informēts, ka no viņa pieprasītie personas dati, piemēram, vārds un uzvārds, pasta un/vai elektroniskā adrese un telefona numurs, ir nepieciešami, lai Izdevējs var izpildīt viņa pieprasījumu.

 

Ja Lietotājs atsakās sniegt pieprasītos personas datus, Izdevējs nevarēs šim Lietotājam izveidot personīgo kontu vai sniegt viņam pieprasītos Pakalpojumus.

 

Lietotāja kontu, kas divus gadus netiek izmantots, Izdevējs uzskatīs par neaktīvu un šis konts, kā arī Lietotāja personas dati tiks dzēsti.

 

Izdevējs apņemas veikt atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai novērstu personas datu nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, nejaušu zaudēšanu, grozīšanu, izpaušanu vai neatļautu piekļūšanu tiem.

 

Izdevējs elektroniski apstrādās ievāktos personas datus, lai sniegtu Pakalpojumus, izveidotu iekšēju atskaites sistēmu un sekmētu pārdošanu. Personas dati tiks glabāti maksimums piecus gadus.

 

Saistībā ar Pakalpojuma sniegšanu tieši un/vai netieši (piemēram, caur Termināli) Lietotāja sniegtie personas dati, tiks pārsūtīti uz „GeoPost” tīklu un iespējams arī uz valsts iestādēm, kas var pieprasīt šādu personas datu pārsūtīšanu tām saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem.

 

Saskaņā ar Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Regulu Nr. 2016/679 vai citiem piemērojamiem normatīviem aktiem, kas to var aizstāt, Lietotājam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, labot un/vai dzēst savus personas datus. Turklāt viņam ir tiesības, pamatojoties uz likumīgiem iemesliem, neļaut veikt personas datu apstrādi, kā arī neļaut tos izmantot piedāvājumu saņemšanai, sevišķi pārdošanas piedāvājumu saņemšanai.

 

Šīs tiesības var tikt izmantotas, nosūtot e-pastu uz sekojošo adresi: [[email protected]].

 

8. Atbildība

 

Lietotāja atbildība

 

Lietotājs ir atbildīgs par iekārtām un programmatūru, kas nepieciešama, lai piekļūtu un izmantotu Vietni, Aplikāciju vai Pakalpojumus, un tādējādi tikai Lietotājs ir atbildīgs par viņa aprīkojuma pareizu darbību un piekļuvi Internetam. Līdz ar to Lietotājs ir atbildīgs par nepieciešamo darbību veikšanu, lai aizsargātu savus datus, datorsistēmu un/vai programmatūru no iespējamas inficēšanās ar vīrusiem. Lietotājs ir atbildīgs par Vietnes un/vai Pakalpojumu izmantošanu.

 

Vietnē un Aplikācijā Lietotāji var publicēt Komentārus par pieprasīto Pakalpojumu kvalitāti. Lietotājs savos Komentāros apņemas ievērot spēkā esošos likumus un atturēties no uzbrūkošu, aizvainojošu, noniecinošu, pazemojošu, apmelojošu, neslavu ceļošu, vardarbīgu, diskriminējošu, rasistisku vai ksenofobisku paziņojumu izteikšanas. Izdevējs patur tiesības iepriekš un pēc fakta rediģēt Lietotāju publicētos komentārus, kā arī atteikt to publicēšanu, nenorādot tam pamatojumu, kā arī nepieciešamības gadījumā ierosināt tiesvedību.

 

Lietotājs atbrīvo Izdevēju no atbildības par regresa vai citām prasībām vai prasījumiem, kas pret to var tikt uzsāktas, pamatojoties uz publicētajiem komentāriem.

 

Izdevēja atbildība

 

Izdevējs pieliks saprātīgas pūles, lai nodrošinātu, ka Vietnē un Aplikācijā pieejamā informācija ir precīza un atjaunota. Tomēr Izdevējs nekādā veidā negarantē, ka šī informācija ir precīza, pilnīga un atjaunota. Izdevējs skaidri vai netieši negarantē, ka informācija un dati, kas redzami visā vai daļā Vietnes ir piemērota, precīza un atjaunota.

 

Izdevējs veiks visas saprātīgās un iespējamās darbības, lai nodrošinātu augstas kvalitātes piekļuvi Vietnei, Aplikācijai un/vai Pakalpojumiem. Vietne un Aplikācija ir pieejama 24 stundas dienā, septiņas dienas nedēļā, izņemot nepārvaramas varas apstākļus vai notikumu, kas ir ārpus Izdevēja kontroles, un izņemot iespējamos iekārtu darbības traucējumus un nepieciešamo laiku apkopei, lai Vietne un Aplikācija pienācīgi funkcionētu.

 

Ievērojot piemērojamos normatīvus aktus Izdevējs nav atbildīgs par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas izriet no Vietnes un/vai Aplikācijas apmeklēšanas vai lietošanas, neskatoties uz to iemeslu, cēloni, veidu un sekām. Turklāt Izdevējs nekādā veidā nav atbildīgs par tīkla un/vai servera darbības pārrāvumiem vai par citiem notikumiem, kas ir ārpus tā kontroles, kas var novērst vai mazināt piekļuvi Vietnei un/vai Aplikācijai un/vai Pakalpojumiem. Izdevējs patur tiesības bez iepriekšēja paziņojuma pārtraukt, uz laiku apturēt vai grozīt piekļuvi visai vai daļai no Vietnes un/vai Aplikācijas un/vai Pakalpojumiem, lai veiktu apkopes darbus, vai citu iemeslu dēļ, un šāda pārrāvuma dēļ Izdevējam nav pienākuma maksāt kompensāciju.

 

9. Hipersaites

 

Vietnē un/vai Aplikācijā var būt hipersaites uz citām tīmekļa Vietnēm, kuras nekontrolē Izdevējs. Par spīti veiktajām pārbaudēm pirms hipersaites ietveršanas uz tās tīmekļa Vietni, Izdevējs nenes nekādu atbildību par šādu vietņu saturu un tajās veiktajiem atjauninājumiem.

 

Izdevējs atļauj hipersaites uz jebkuru tā Vietnes lapu vai dokumentu, ja šādas saites nav pievienotas komerciāliem vai reklāmas mērķiem. Hipersaites var tikt pievienotas tikai tad, ja Vietnes tīmekļa pārzinis ir ticis iepriekš informēts. Šī atļauja skaidri izslēdz Vietnes, kas satur informāciju, kas ir nelegāla, vardarbīga, strīdīga, pornogrāfiska, ksenofobiska vai kas varētu tikt uzskatīta par apvainojošu. Visbeidzot Izdevējs patur tiesības jebkurā laikā dzēst hipersaiti uz Vietni, ko tas uzskata par neatbilstošu tā redakcijas politikai.

 

 

 

10. Sīkfailu izmantošana un pārvaldība

 

Izdevējs izmanto Sīkfailus, lai nodrošinātu Lietotājiem optimālu pieredzi, kas pielāgota tā personīgajām izvēlēm. Tas, ka Izdevējs izmanto sīkfailus, nozīmē, ka Lietotājiem nav nepieciešams atkārtoti ievadīt to pašu informāciju katru reizi, kad viņi apmeklē Vietni. Sīkfaili tiek arī izmantoti, lai optimizētu tīmekļa Vietnes darbību.

 

Vietne izmanto sīkfailus, lai mērītu apmeklētību, uzraudzītu pārvietošanos un ģeolokācijas mērķiem. Šie sīkfaili tiek glabāti visā Vietnē, tās mobilajā versijā un ar to saistītajā mobilajā Aplikācijā, ja tāda ir:

 • Ģeolokācijas sīkfaili tiek izmantoti tikai, lai identificētu Lietotāja valsti, lai Izdevējs varētu izpildīt piedāvātos Pakalpojumus ar vislabākajiem iespējamiem nosacījumiem.
 • Apmeklētības mērījumu un pārvietošanās uzraudzības sīkfaili ievāc anonīmus, statistiskus datus par satiksmi uz Vietni un Aplikācijām, lai uzlabotu to lietošanas vienkāršumu.

Lietotāji var atspējot šos Sīkfailus cilnē “Sīkfailu saglabāšanas un lasīšanas pārvaldība”.

 

Sīkfaili, ko Izdevējs tieši vai netieši glabā, paliek spēkā maksimums uz 13 mēnešiem. Pēc šī perioda atkal tiks lūgta Lietotāja piekrišana, parādot informācijas reklāmkarogu.

 

Attiecībā uz Sīkfailiem, kas ļauj Izdevējam uzraudzīt Lietotāja pārvietošanos un ievākt satiksmes statistiku:

 

 • varat pieņemt vai noraidīt šos sīkfailus tieši no zemāk norādītas saites:

« http://www.xiti.com/fr/optout.aspx »

 

Varat arī no tīmekļa pārlūka atspējot visa veida sīkfailus, bet sīkfailus reklāmas mērķiem, ko saglabā trešo personu Vietnes, varat atspējot tieši no YourOnlineChoices platformas:

 

 • No tīmekļa pārlūka:
  • Internet Explorer:
 • Tīmekļa pārlūka loga augšdaļā nospiediet uz “Rīki” un izvēlieties “Interneta opcijas”.
 • Logā “Opcijas” nospiediet uz cilnes “Privātums”.
 • Lai atspējotu sīkfailus, virziet kursoru uz augšu, lai nobloķētu visus sīkfailus.

Papildus informācijai:

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

 

  • Firefox:
 • Pārlūka izvēlnē nospiediet uz “Rīki” un izvēlieties “Opcijas”.
 • Nospiediet uz cilnes “Privātums.
 • Lai atspējotu sīkfailus, izņemiet ķeksīti no lodziņa “Pieņemt sīkfailus no šīs Vietnes”.

Papildus informācijai:

http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookiestermin

 

  • Google Chrome:
 • Pārlūka rīkjoslā nospiediet uz Chrome izvēlnes pogas.
 • Izvēlieties opciju “Iestatījumi”.
 • Nospiediet uz “Parādīt papildus iestatījumus”.
 • Sadaļā “Privātums” nospiediet uz pogas “Satura iestatījumi, sīkfaili un Vaplik
 • ietnes dati”. Tad Jums būs iespēja dzēst visus sīkfailus vai dzēst tos pa vienam.

Papildus informācijai:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en

 

  • Safari:
 • Ejiet uz “Iestatījumi” > “Safari” > “Dzēst sīkfailus un datus”.

Papildus informācijai:

http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=fr_FR

 

  • Opera:
 • Ejiet uz “Iestatījumi” > “Papildus” > “Sīkfaili”.

Papildus informācijai:

http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

 

11. Attiecības ar partneriem un reklāmas ievietotājiem

 

Jebkāda veida komercattiecības, kurās, izmantojot Pakalpojumus, Lietotājs var nonākt ar Izdevēja partneriem vai reklāmas ievietotājiem, kas reklamējas Pakalpojumos, tiek veidotas tieši ar šiem partneriem, neiesaistot tajās Izdevēju. Tādējādi Izdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties Lietotājam no attiecībām ar Izdevēja partneriem vai reklāmas ievietotājiem.

 

12. Dažādi

 

Ja kompetentās valsts iestādes atzīst par spēkā neesošu kādu no šo VLN noteikumiem, pārējie noteikumi paliek spēkā.

 

Tas, ka Izdevējs neizmanto savas tiesības saskaņā ar šiem VLN, nenozīmē, ka tas atsakās no šim tiesībām.

 

13. Jurisdikcija un piemērojamais likums

 

Šie Vispārīgie lietošanas noteikumi ir pakļauti Latvijas Republikas likumam.

 

Latvijas Republikas tiesām ir ekskluzīva jurisdikcija strīdu vai nesaskaņu gadījumā, ieskaitot gadījumus ar vairākiem apsūdzētajiem vai apvienošanos ar trešajām personām.