GTC's

„MyDPD“ naudojimo taisyklės ir sąlygos

1 straipsnis. Teisinė informacija

Programinės įrangos leidėjas (toliau – „Leidėjas“):
Bendrovė „GeoPost SA“
Nantero valstybinis ūkio subjektų registras, įmonės kodas 340 012 392
Akcinis kapitalas: 701 573 487 €
26 rue Guynemer, 92130 Issy-les-Moulineaux, Prancūzija
Leidinio direktorius: Jean-Claude Sonet
Kontaktinė informacija: +33 1 41 33 90 00, el. p. [email protected]

Serveris:
Bendrovė „T-Mobile“, Čekijos Respublika
Tomíčkova 2144/1,148 00 Praha, Chodov, Čekijos Respublika
Kontaktinė informacija: +420 6 03 60 34 31, http://t-mobile.cz/

2 straipsnis. Bendrųjų naudojimo taisyklių ir sąlygų tikslas

Šiomis Bendrosiomis naudojimo taisyklėmis ir sąlygomis reglamentuojama prieiga prie interneto svetainės https://www.dpdgroup.com/lt/mydpd/ ir naudojimasis ja bei mobiliąja programa „myDPD“, taip pat nustatomos sąlygos, kuriomis Vartotojas gali naudotis minėta interneto svetaine ir mobiliąja programa.

Šiose Bendrosiose naudojimo taisyklėse ir sąlygose apibrėžiami bendrieji principai, taikomi prieigai prie paslaugų. Specialiosioms paslaugoms taip pat taikomos jų specialiosios taisyklės ir sąlygos. Specialiosios taisyklės ir sąlygos papildo šias Bendrąsias naudojimo taisykles ir sąlygas.

3 straipsnis. Sąvokos

„Mobilioji programa“ reiškia „myDPD“ mobiliąją programą, kuri veikia su iOS, Android ar Windows operacinėmis sistemomis ir užtikrina prieigą prie paslaugų.

„Komentaras (-ai)“ reiškia Vartotojų paskelbtą nuomonę apie bendrovės „GeoPost“ ar jos dukterinių bendrovių teikiamų paslaugų kokybę.

„Bendrosios naudojimo taisyklės ir sąlygos“ arba „BNTS“ reiškia šias naudojimosi interneto svetaine ir Mobiliąja programa taisykles bei sąlygas.

„Specialiosios taisyklės ir sąlygos“ reiškia bendrąsias pardavimo ar kito sutartinio dokumento, taikomo konkrečiai kiekvienai paslaugai, kuri gali būti pasiekiama iš interneto svetainės ar naudojantis Mobiliąja programa, taisykles ir sąlygas.

„Slapukai“ – tekstinis failas, kurį, lankantis interneto svetainėje, vartotojo interneto naršyklė išsaugo tam skirtoje įrangos standžiojo disko vietoje. Naudojant slapukus jų galiojimo laikotarpiu galima identifikuoti įrenginius, kuriuose jie išsaugoti, ir įrašyti tam tikrą informaciją apie vartotojo naršymo įpročius, konkrečiai tariant, supaprastinti vartotojo naršymą po interneto svetaines ar mobiliąsias programas arba pasiūlyti jo interesus atitinkantį turinį.

„Asmens duomenys“ reiškia duomenis apie bet kurį Vartotoją – fizinį asmenį.

„Leidėjas“ reiškia bendrovę „GeoPost“.

GeoPost“ reiškia Prancūzijos ribotos atsakomybės bendrovę „GeoPost SA“ (société anonyme), kurios įstatinis kapitalas –701 573 487 €, juridinis adresas: 26 rue Guynemer, Issy-les-Moulineaux, registruota Nantero valstybiniame ūkio subjektų registre, įmonės kodas 340 012 392.

„GeoPost“ tinklas“ reiškia „GeoPost“ bendrovę bendrai, jos dukterines bendroves (naudojančias „DPD“, „SEUR“, „Chronopost“ ir kitus prekės ženklus) ir paslaugų teikėjus, dalyvaujančius teikiant paslaugas.

„Paslaugos“ reiškia dabartinę visų Vartotojas teikiamų paslaugų versiją kartu su visais galimais pakeitimais, kurios gali būti pasiekiamos per Interneto svetainę arba Mobiliojoje programoje.

„Interneto svetainė“ reiškia interneto svetainę, kurią galima pasiekti šiuo adresu (URL): https://www.dpdgroup.com/lt/mydpd/ arba bet kuriuo kitu adresu (URL), galinčiu jį pakeisti.

„Įrenginys (-iai)“ reiškia įrangą (kompiuterį, telefoną, planšetę ir pan.), kurią Vartotojas naudoja prieigai prie Interneto svetainės ir naudodamas Paslaugas.

„Vartotojas“ – fizinis arba juridinis asmuo, kuris apsilanko viename ar keliuose Interneto svetainės puslapiuose ar Mobiliojoje programoje.

4 straipsnis. Sutikimas su BNTS ir jų pakeitimai

Norint gauti prieigą prie Interneto svetainės ir Mobiliosios programos bei jomis naudotis, būtina sutikti su šiomis Bendrosiomis naudojimo taisyklėmis ir sąlygomis bei jų laikytis.
Nepriklausomai nuo techninių prieigos priemonių ir naudojamų Įrenginių, laikoma, kad Vartotojas, naršantis Interneto svetainėje ir naudojantis Mobiliąja programą, yra susipažinęs su šiomis BNTS ir be išlygų sutinka su visomis jų nuostatomis.
Tiek, kiek būtina, šios BNTS bus taikomos bet kuriam Interneto svetainės ar Mobiliosios programos variantui arba plėtiniui dabartiniuose arba būsimuose socialiniuose ir (arba) bendruomenės tinkluose.

Leidėjas ir jo dukterinės bendrovės gali bet kada keisti BNTS, atsižvelgdamas į tai, kad Interneto svetainė, Mobilioji programa ir Paslaugos gali būti keičiamos, papildant naujomis funkcijomis, ištrinant ar pakeičiant tam tikras funkcijas. Dėl šių priežasčių, prieš naršant Interneto svetainėje, Vartotojui rekomenduojama peržiūrėti naujausią BNTS variantą – jį visada galima matyti Interneto svetainėje ir Mobiliojoje programoje. Jeigu Vartotojas nesutinka su BNTS, jis turi išeiti iš Interneto svetainės arba Mobiliosios programos ir nutraukti naudojimąsi Paslaugomis.

5 straipsnis. Prieiga prie Interneto svetainės, Mobiliosios programos ir Paslaugų

Vartotojai, kurie turi Įrenginius su interneto prieiga, gali nemokamai naudotis Interneto svetaine ir Mobiliąja programa. Visas išlaidas, susijusias su prieiga prie Interneto svetainės ir Mobiliosios programos, arba išlaidas už techninę, programinę įrangą ar prieigą prie interneto sumoka pats Vartotojas.

Leidėjas suteikia Vartotojui asmeninę licenciją naudotis Mobiliąja programa. Ši licencija yra neišimtinė, atšaukiama, neperduodama, neperleidžiama ir nemokama. Ji leidžia Vartotojui gauti informaciją ir naudotis Paslaugomis savo poreikiams, išskyrus visus kitus tikslus.

Ši licencija suteikiama visame pasaulyje ir neterminuotai. Leidėjas gali savo nuožiūra, be išankstinio įspėjimo, ją nutraukti.

Norėdamas naudotis konkrečiomis Paslaugomis (nemokamomis ar mokamomis), Vartotojas privalo susikurti asmeninę paskyrą, atlikdamas šiuos veiksmus:

 • spragtelėkite „Registruotis“ ir atlikite visus veiksmus, kurie reikalingi asmeninei paskyrai sukurti;
 • patvirtinkite laikinos paskyros sukūrimą ir sutikite, kad nurodytu elektroninio pašto adresu būtų atsiųstas patvirtinimo laiškas;
 • gavę patvirtinimo laišką, spragtelėkite jame pateiktą nuorodą, kuri nukreips į Interneto svetainės prisijungimo puslapį;
 • prisijunkite prie savo asmeninės paskyros, įvesdami prisijungimo vardą ir slaptažodį.
Vartotojas turi pateikti teisingą, išsamią, naujausią informaciją ir reguliariai ją atnaujinti. To nepadarius, Vartotojo registracija taps negaliojanti, o Leidėjas pasilieka teisę imtis priemonių, reikalingų laikinai ar visam laikui sustabdyti Vartotojo prieigą prie atitinkamos (-ų) Paslaugos (-ų).

Prieš patvirtindamas savo registraciją, Vartotojas turi atidžiai perskaityti BNTS ir, jeigu taikoma, Specialiąsias taisyklės ir sąlygas, taikytinas tai (-oms) Paslaugai (-oms), kuria (-iomis) jis nori naudotis.

Vartotojas užtikrina Leidėjo apsaugą nuo atsakomybės už neteisėtą, neatitinkantį reikalavimų ir (arba) neleistiną informacijos, kurią galima pasiekti per Interneto svetainę ir Mobiliąją programą, naudojimą.

6 straipsnis. Intelektinė nuosavybė

Leidėjas yra Interneto svetainės ir Mobiliosios programos – kūrinių, kurie yra apsaugoti galiojančiais intelektinės nuosavybės įstatymais, kūrėjas.

Interneto svetainė ir Mobilioji programa kaip visuma, taip pat kiekviena jų sudedamoji dalis, konkrečiai – tekstai, brėžiniai / piešiniai, iliustracijos, logotipai, animuoti ir neanimuoti vaizdai, duomenų bazės ir paveikslėliai yra išskirtinai Leidėjo nuosavybė. Leidėjas turi įgaliojimus ginti intelektinės nuosavybės teises į minėtus objektus.

Atitinkamai, Vartotojas negali be Leidėjo ir (arba) jo partnerių aiškaus sutikimo, bet kokiose laikmenose, bet kokiomis priemonėmis ir bet kokia forma daryti toliau nurodytus veiksmus, kurių sąrašas yra nebaigtinis: tiesiogiai ar netiesiogiai atsisiųsti, eksportuoti, saugoti, naudoti, atkurti, parduoti, atskleisti, demonstruoti, platinti, adaptuoti ir (arba) skolinti Paslaugų, apsaugotų intelektinės nuosavybės teisėmis, turinį.

Leidėjui priklauso keletas registruotų prekės ženklų. Vartotojui nesuteikiama jokia licencija ar kita teisė naudoti šiuos prekės ženklus ar kitus objektus, kurie yra Interneto svetainės ir Mobiliosios programos sudėtinė dalis.

Taip pat Vartotojui draudžiama įvesti į Interneto svetainę ir Mobiliąją programą duomenis, galinčius pakeisti duomenų turinį ar išvaizdą, Interneto svetainės ir Mobiliosios programos arba juose rodomų kūrinių pateikimą ar struktūrinį išdėstymą.

Draudžiama be teisių savininkų leidimo naudoti prekės ženklus, firminius pavadinimus, komercinius pavadinimus ir kitus skiriamuosius Leidėjo ir (arba) jo partnerių ir (arba) dukterinių įmonių ženklus. Griežtai draudžiama be Leidėjo aiškaus išankstinio leidimo bet kokiais procesais atgaminti arba rodyti visą ar dalį Interneto svetainės ir (arba) Mobiliosios programos ar jos sudėtines dalis. Tokie veiksmai reiškia autoriaus teisių pažeidimą.

Interneto svetainėje ir Mobiliojoje programoje Vartotojui gali skelbti Komentarus. Vadinasi, kiekvienas Vartotojas suteikia Leidėjui nemokamą, neišimtinę teisę penkerius metus tiesiogiai ar per įgaliotą trečiąją šalį rodyti, atgaminti, adaptuoti, modifikuoti, transliuoti ir platinti paskelbtus Komentarus visame pasaulyje ir visose laikmenose.


7 straipsnis. Atsakomybė

Vartotojo atsakomybė
Vartotojas pats atsako už techninę ir programinę įrangą, kuri reikalinga, norint pasiekti ir naudotis Interneto svetaine, Mobiliąja programa arba Paslaugomis, bei už šios įrangos tinkamą veikimą ir interneto prieigą. Vadinasi, Vartotojas atsako už tai, kad būtų imtasi visų reikiamų priemonių apsaugoti savo duomenis, kompiuterių sistemas ir (arba) programinę įrangą nuo galimų virusų. Vartotojas pats atsako už naudojimąsi Interneto svetaine ir (arba) Paslaugomis.

Interneto svetainėje ir Mobiliojoje Programoje Vartotojas taip pat gali skelbti Komentarus apie prašomų Paslaugų kokybę. Vartotojas savo skelbiamuose Komentaruose įsipareigoja laikytis galiojančių įstatymų ir nereikšti įžeidžiančio, žeminančio, šmeižiančio, smurtinio, diskriminacinio, rasistinio ar ksenofobinio pobūdžio pareiškimų. Leidėjas pasilieka teisę iš anksto ir atgaline data moderuoti Vartotojų paskelbtus komentarus, taip pat atsisakyti juos skelbti, nenurodydamas tam jokio pagrindimo, ir prireikus pradėti teisines procedūras.

Vartotojas užtikrina Leidėjo apsaugą nuo atsakomybės už regreso teisę, pretenzijas ar ieškinius, kurie gali būti pareikšti Leidėjui, remiantis jo paskelbtu (-ais) Komentaru (-ais).


Leidėjo atsakomybė

Leidėjas visais būdais stengsis užtikrinti, kad informacija, prieinama per Interneto svetainę ir Mobiliąją programą, būtų tiksli ir naujausia. Tačiau Leidėjas negarantuoja, kad ši informacija yra tiksli, išsami ir naujausia. Leidėjas nei aiškiai, nei numanomai negarantuoja, kad informacija ir duomenys, pateikti visoje Interneto svetainėje ar jos dalyje, yra tinkami, tikslūs ir naujausi.

Leidėjas visomis įmanomomis priemonėmis stengsis užtikrinti aukštos kokybės prieigą prie Interneto svetainės, Mobiliosios programos ir (arba) Paslaugų. Interneto svetainė ir Mobilioji programa yra prieinamos 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, išskyrus nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure) arba įvykius, nepriklausančius nuo Leidėjo valios, ir atsižvelgiant į galimus gedimus bei techninę priežiūrą (techninį palaikymą), būtiną tinkamam Interneto svetainės ir Mobiliosios programos veikimui.

Atsižvelgiant į atitinkamus įstatymus ir kitus teisės aktus, Leidėjas neatsako už tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl lankymosi Interneto svetainėje ir (arba) naudojimosi Mobiliąja programa, nepriklausomai nuo šių nuostolių priežasties, kilmės, pobūdžio ir pasekmių. Be to, Leidėjas neatsako už interneto ryšio ir (arba) serverių veikimo trikdžius ar kitus įvykius, kurių jis negali kontroliuoti ir kurie užkerta ar pablogina prieigą prie Interneto svetainės ir (arba) Mobiliosios programos, ir (arba) Paslaugų. Leidėjas pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo nutraukti, laikinai sustabdyti ar modifikuoti prieigą prie visos ar dalies Interneto svetainės ir (arba) Mobiliosios programos, ir (arba) Paslaugų, kad būtų galima atlikti techninę priežiūrą, arba dėl kitų priežasčių, ir pareiškia, kad dėl šių priežasčių nutraukus prieigą Leidėjas neįgyja prievolės sumokėti kompensaciją.

8 straipsnis. Hipersaitai

Interneto svetainėje ir (arba) Mobiliojoje programoje gali būti pateikiami hipersaitai į kitas interneto svetaines, kurių Leidėjas negali kontroliuoti. Nepaisant patikrinimų, kurie buvo atlikti prieš įtraukiant tam tikrą hipersaitą į savo interneto svetainę, Leidėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl tokių interneto svetainių turinio ir atnaujinimų, kurie gali būti jose atliekami.

Leidėjas leidžia įtraukti hipersaitus į bet kurį savo interneto svetainės puslapį ar dokumentą, jei šie saitai nėra pridėti komerciniais ar reklaminiais tikslais. Hipersaitus galima pridėti tik tuo atveju, jeigu Interneto svetainės administratoriui apie tai pranešama iš anksto. Šis leidimas netaikomas interneto svetainėms, kuriose pateikiama nelegalaus, smurtinio, ginčytino, pornografinio, ksenofobinio arba galimai įžeidžiančio pobūdžio informacija. Galiausiai Leidėjas pasilieka teisę bet kada ištrinti bet kurį hipersaitą savo Interneto svetainėje, kuris, jo nuomone, prieštarauja jo redakcinei politikai.

9 straipsnis. Slapukų naudojimas ir valdymas

Leidėjas naudoja slapukus, kurie padeda optimaliai pritaikyti Interneto svetainę pagal asmeninius Vartotojo poreikius. Leidėjo naudojami slapukai suteikia galimybė Vartotojams kaskart lankantis Interneto svetainėje neįvedinėti tos pačios informacijos. Slapukai taip pat padeda optimizuoti interneto svetainės veikimą.

Interneto svetainėje slapukai naudojami vertinant auditoriją, stebint naršymą ir geografinę vietovę. Šie slapukai saugomi visoje Interneto svetainėje, jos mobiliojoje versijoje ir Mobiliojoje programoje:
 • geografinės vietovės slapukai naudojami tik Vartotojo šaliai nustatyti, kad Leidėjas galėtų kuo geresnėmis sąlygomis teikti siūlomas paslaugas;
 • auditorijos vertinimo ir naršymo stebėsenos slapukai renka anoniminę statistinę informaciją apie srautą Interneto svetainėje ir programas, kad būtų galima tobulinti naudojimąsi jomis.
Vartotojai gali išjungti slapukus, pasinaudodami skirtuku „Slapukų valdymo ir saugojimo valdymas“ (angl. „Managing the storage and reading of Cookies“).

Leidėjo tiesiogiai ar netiesiogiai saugomi slapukai galioja ne ilgiau kaip 13 mėnesių. Pasibaigus šiam laikotarpiui, reikia gauti pakartotinį Vartotojo sutikimą, paskelbiant informacinę reklamjuostę.

Slapukai, kurie leidžia Leidėjui stebėti Vartotojo naršymą ir rinkti statistinius duomenis apie srautą:
 • Jūs galite sutikti su šiais slapukais arba jų atsisakyti šioje interneto svetainėje:
https://www.dpdgroup.com/LT/mydpd/privacy?lang=lt.

Taip pat galite išjungti visų rūšių slapukus savo interneto naršyklėje arba, jeigu trečiųjų šalių interneto svetainės saugo slapukus reklaminiais tikslais, galite išjungti juos tiesiai iš YourOnlineChoices platformos:
 • Iš savo interneto naršyklės:
  • Internet Explorer:
 • viršutinėje naršyklės lango dalyje spragtelėkite „Įrankiai“ (angl. „Tools“) ir pasirinkite „Interneto parinktys“ (ang. „Internet options“);
 • „Parinkčių“ (angl. „Options“) langelyje spragtelkite skirtuką „Privatumas“ (angl. „Privacy“);
 • norėdami išjungti slapukus, nuveskite žymeklį į viršų ir užblokuokite visus slapukus.
 
  • Firefox:
 • naršyklės meniu spragtelėkite „Įrankiai“ (angl. „Tools“) ir pasirinkite „Parinktys“ (angl. „Options“);
 • spragtelkite skirtuką „Privatumas“ (angl. „Privacy“);
 • norėdami išjungti slapukus, nuimkite varnelę nuo laukelio „Sutinku su šios Interneto svetainės slapukais“ (angl. „Accept cookies from this Site“).
 
  • Google Chrome:
 • spragtelėkite „Chrome“ meniu mygtuką naršyklės įrankių juostoje;
 • pasirinkite „Nustatymai“ (angl. „Settings“);
 • spragtelėkite „Rodyti išplėstinius nustatymus“ (angl. „Show advanced settings“);
 • „Privatumo“ (angl. „Privacy“) dalyje spragtelėkite „Turinio nustatymų, slapukų ir interneto svetainės duomenų“ (angl. „Content settings, cookies and site data“) mygtuką. Dabar galėsite ištrinti visus slapukus arba ištrinti juos po vieną. 
 
  • Safari:
 • įeikite į „Nustatymai“ > “Safari“ > “Ištrinti slapukus ir duomenis“ (angl. „Settings“ > „Safari“ > „Delete cookies and data“).
 
  • Opera:
 • įeikite į „Nustatymai“ > „Papildomi nustatymai“ > „Slapukai“ ( angl. „Settings“ > „Advanced“ > „Cookies“).


10 straipsnis. Santykiai su partneriais ir reklamuotojais / skelbėjais

Visi komerciniai bet kokios rūšies santykiai, kuriuos Vartotojas, naudodamasis Paslaugomis, gali užmegzti su Leidėjo partneriais ar Paslaugų reklamuotojais, užmezgami tiesiogiai, Leidėjui nedalyvaujant šiuose santykiuose. Todėl Leidėjas nebus atsakingas už nuostolius, kuriuos Vartotojas gali patirti dėl šių santykių su Leidėjo partneriais ar reklamuotojais.

11 straipsnis. Kitos nuostatos

Jeigu kompetentingos valdžios institucijos pripažįsta kurią nors šių BNTS nuostatą negaliojančia / neteisėta, kitos nuostatos lieka galioti toliau.
Faktas, kad Leidėjas neįgyvendina savo teisių, nustatytų šiose BNTS, nereiškia, kad Leidėjas atsisako šias teises ginti.

12 straipsnis. Jurisdikcija ir taikytina teisė

Šioms Naudojimo taisyklėms ir sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Lietuvos Respublikos teismai Vilniuje turi išimtinę jurisdikciją spręsti ginčus ar nesutarimus, įskaitant atvejus, kai byloje yra keli bendraatsakoviai arba į bylą įtraukiamos trečiosios šalys.