GTC's

Opći uvjeti uporabe za aplikaciju "My DPD"

Članak 1.: Pravna obavijest

Izdavač:
GeoPost SA
Registarski broj u registru poslovnih subjekata u Nanterreu: 340 012 392
Temeljni kapital: 701.573.487 €
26 rue Guynemer, 92130 Issy-les-Moulineaux, Francuska
Direktor publikacije: Jean-Claude Sonet
Podaci za kontakt: +33 1 41 33 90 00 - [email protected]

Host:
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1,148 00 Prague – Chodov, Češka Republika
Podaci za kontakt: +420603603431 - http://t-mobile.cz/

Članak 2.: Svrha općih uvjeta uporabe

Ovim Općim uvjetima uporabe uređen je pristup i uporaba mrežnog mjesta https://www.dpdgroup.com/hr/MyDPD i aplikacije „myDPD” i definirani su uvjeti kojima se uređuje način na koji korisnik upotrebljava mrežno mjesto i aplikaciju.

Njima su utvrđena opća načela kojima je uređen pristup uslugama. Određene su usluge također uređene svojim posebnim uvjetima. U takvim slučajevima posebni uvjeti nadopunjuju ove Opće uvjete uporabe.

Članak 3.: Definicije

„Aplikacija”: znači softverska aplikacija „myDPD” koja se može izvršavati s pomoću sustava iOS, Android ili Windows i koja omogućuje pristup uslugama.

„Komentar(i)”: znači izjave koje objavljuju korisnici, a kojima se opisuje kvaliteta usluge koju pružaju GeoPost ili njegove podružnice.

„Opći uvjeti uporabe”: znači ovi uvjeti uporabe za mrežno mjesto i aplikaciju.

„Posebni uvjeti”: znači opći uvjeti dokumenta o prodaji ili bilo kojeg drugog ugovornog dokumenta koji se primjenjuju posebno na svaku uslugu kojoj je omogućen pristup s mrežnog mjesta i aplikacije.

„Kolačići”: kolačić je tekstualna datoteka koju pohranjuje korisnikov mrežni preglednik u namjenskom području tvrdog diska njegova terminala prilikom posjete mrežnom mjestu. Omogućuje njegovom izdavaču da utvrdi terminal na kojem je pohranjen tijekom njegova razdoblja valjanosti i zabilježi određene informacije o pretraživanju koje vrši korisnik, osobito u svrhu pojednostavljenja načina na koji se korisnik kreće na mrežnim mjestima ili aplikacijama ili kako bi mu se ponudio sadržaj koji odgovara njegovim interesima.

„Osobni podaci”: znači podaci o bilo kojem korisniku koji je pojedinac.

„Izdavač”: znači GeoPost.

„GeoPost”: znači GeoPost SA, francuski société anonyme (ograničeno društvo) s temeljnim kapitalom od 701.573.487 eura, s registriranim uredom na adresi 26 rue Guynemer, Issy-les-Moulineaux, koji je registriran u Registru poslovnih subjekata Nanterrea pod brojem 340 012 392.

„Mreža GeoPost”: zajednički se koristi za GeoPost, njegove podružnice (koje među ostalim koriste trgovačke nazive DPD, SEUR, Chronopost) i pružatelje usluga koji sudjeluju u pružanju usluge.

„Usluge”: znači trenutačna inačica svih usluga koje se pružaju korisnicima kojima se može pristupiti putem mrežnog mjesta ili aplikacije, kao i sve promjene usluga.

„Mrežno mjesto”: znači mrežno mjesto kojemu se može pristupiti preko sljedećeg URL-a: https://www.dpdgroup.com/hr/MyDPD, ili bilo kojeg drugog URL-a koji ga može zamijeniti.

„Terminal(i)”: znači oprema (računalo, telefon, tablet itd.) koju korisnik upotrebljava za pristupanje mrežnom mjestu i korištenje usluga.

„Korisnik”: svaka fizička ili pravna osoba koja posjećuje jednu ili više stranica mrežnog mjesta.

Članak 4.: Prihvaćanje i izmjene Općih uvjeta uporabe

Za pristup i uporabu mrežnog mjesta i aplikacije potrebno je prihvatiti i poštovati ove Opće uvjete uporabe.
Neovisno o tehničkim sredstvima pristupa i korištenim terminalima, ako se kreće po mrežnom mjestu i koristi aplikaciju, smatra se da je korisnik upoznat s ovim Općim uvjetima uporabe i da prihvaća sve njihove odredbe, bez iznimke.
Koliko je to potrebno, ovi će se Opći uvjeti uporabe primjenjivati na sve inačice i proširenja mrežnog mjesta i aplikacije na trenutačnim i budućim društvenim mrežama i/ili mrežama zajednice.

Izdavač i njegove podružnice mogu izmijeniti ove Opće uvjete uporabe u bilo kojem trenutku zbog činjenice da mrežno mjesto, aplikacija i usluge podliježu promjenama i u njima se mogu uvesti izmjene, osobito uvođenjem novih funkcija ili brisanjem ili mijenjanjem određenih funkcija. Stoga preporučujemo da korisnik prije kretanja po mrežnom mjestu pregleda najnoviju inačicu Općih uvjeta uporabe, koja je u svakom trenutku dostupna na mrežnom mjestu i u aplikaciji. Ako se korisnik ne slaže s Općim uvjetima uporabe, treba napustiti mrežno mjesto ili aplikaciju i prestati s korištenjem svih usluga. Društvo će u cilju informiranja Korisnika istaknuti obavijest o promjenama Općih uvjeta na aplikaciji/stranicama.

Članak 5.: Pristup mrežnom mjestu, aplikaciji i uslugama

Svaki korisnik koji posjeduje terminal s pristupom internetu može pristupiti mrežnom mjestu i aplikaciji bez naknade. Sve troškove nastale pristupom mrežnom mjestu i aplikaciji, neovisno o tome radi li se o troškovima hardvera, softvera ili pristupa internetu, snosi isključivo korisnik.

Izdavač daje korisniku osobnu licenciju za uporabu aplikacije. Ova je licencija neekskluzivna, opoziva, neprenosiva, nedodjeljiva i besplatna. Omogućuje korisniku da stekne informacije i pristupi uslugama za svoje potrebe, isključujući bilo koju drugu svrhu.

Licencija se dodjeljuje za čitav svijet, na neodređeno vrijeme. Izdavač može ukinuti licenciju prema vlastitom nahođenju, bez prethodne obavijesti.

Kako bi koristio usluge (besplatne i uz naknadu), korisnik mora izraditi osobni račun prema postupku navedenom u nastavku:
- Kliknuti na poveznicu „create an account” (izraditi račun) i slijediti sve korake potrebne za izradu osobnog računa;
- Potvrditi izradu privremenog računa i dati suglasnost za primanje poruke e-pošte s potvrdom na unesenu adresu e-pošte;
- Kliknuti na poveznicu u primljenoj poruci e-pošte s potvrdom, koja će ga odvesti na stranicu mrežnog mjesta za prijavu;
- Prijaviti se na svoj osobni račun unošenjem korisničkog imena i lozinke.

Korisnik mora dostaviti i održavati točne, potpune i aktualne informacije i redovito ih ažurirati. U protivnom korisnikova registracija neće biti valjana, a izdavač zadržava pravo na poduzimanje svih mjera koje smatra potrebnima za trajnu ili privremenu obustavu njegova pristupa relevantnim uslugama.

Prije potvrđivanja registracije korisnik treba pažljivo pročitati Opće uvjete uporabe i, ako je to primjenjivo, Posebne uvjete koji se primjenjuju na usluge koje želi koristiti.

Korisnik oslobađa izdavača odgovornosti za nezakonitu, nesukladnu i/ili neovlaštenu uporabu informacija kojima se može pristupiti putem mrežnog mjesta i aplikacije.

Članak 6.: Intelektualno vlasništvo

Izdavač je tvorac mrežnog mjesta i aplikacije, koji predstavljaju djela zaštićena važećim zakonima o intelektualnom vlasništvu.

Mrežno mjesto i aplikacija u cjelini i svaki element koji sadrže, osobito tekstovi, nacrti, ilustracije, logotipi, animirane i neanimirane slike, baze podataka i prikazi, isključivo su vlasništvo izdavača, koji ima isključivu ovlast za primjenu prava intelektualnog vlasništva u vezi s navedenim.

Sukladno navedenom, korisnik se obvezuje da neće učiniti ništa od navedenoga u nastavku, uključujući, ali ne ograničavajući se na: izravno ili neizravno preuzimanje, ekstrakciju, pohranu, uporabu, reprodukciju, prodaju, otkrivanje, izlaganje, distribuiranje, prilagodbu i/ili posudbu sadržaja usluga zaštićenog zakonom o intelektualnom vlasništvu, na bilo kojem mediju, s pomoću bilo kojeg sredstva i u bilo kojem obliku, bez izričitog odobrenja izdavača i/ili njegovih partnera.

Izdavač posjeduje nekoliko registriranih zaštitnih znakova. Korisniku se ne dodjeljuje licencija ili drugo pravo na uporabu tih zaštitnih znakova ili bilo kojeg drugog znaka koji je sastavnica mrežnog mjesta i aplikacije.

Nadalje, korisnik ne smije unositi podatke u mrežno mjesto ili aplikaciju koji će promijeniti ili mogu promijeniti sadržaj ili izgled podataka, prikaz ili organizaciju mrežnog mjesta i aplikacije ili bilo kojeg djela prikazanog na mrežnom mjestu ili aplikaciji primjenom bilo kojeg postupka.

Svaka uporaba zaštitnih znakova, korporativnih naziva, trgovačkih naziva i ostalih razlikovnih znakova izdavača i/ili njegovih partnera i/ili podružnica zabranjena je bez ovlaštenja nositelja prava. Svaka reprodukcija ili prikazivanje, primjenom bilo kojeg postupka, mrežnog mjesta i/ili aplikacija ili njihovih dijelova u cjelini ili djelomično bez izričitog prethodnog ovlaštenja izdavača strogo su zabranjeni i predstavljaju prekršaj.

Mrežno mjesto i aplikacija omogućuju korisnicima da objavljuju komentare. Prema tome, svaki korisnik daje izdavaču besplatno i neekskluzivno pravo na prikazivanje, reproduciranje, prilagodbu, izmjenu, objavu i distribuciju objavljenih komentara, izravno ili putem ovlaštene treće strane, u cijelom svijetu i na bilo kojem mediju, tijekom razdoblja od pet godina.

Članak 7.: Odgovornost

Odgovornost korisnika


Korisnik je isključivo odgovoran za hardver i softver potreban za pristupanje i uporabu mrežnog mjesta, aplikacije ili usluga i snosi isključivu odgovornost za ispravan rad njegove opreme i pristupa internetu. Sukladno navedenome, korisnik je odgovoran za poduzimanje svih prikladnih mjera za zaštitu svojih podataka, računalnih sustava i/ili softvera od moguće zaraze virusima. Korisnik snosi isključivu odgovornost za uporabu mrežnog mjesta i/ili usluga.

Mrežno mjesto i aplikacija također omogućuju korisnicima da objavljuju komentare o kvaliteti zatraženih usluga. Korisnik se obvezuje da će poštovati važeće zakone u komentarima koje objavljuje i da neće davati uvredljive, pogrdne, ponižavajuće, omalovažavajuće, klevetničke, nasilne, diskriminirajuće, rasističke ili ksenofobne izjave. Izdavač zadržava pravo na izmjenu komentara koje objavljuju korisnici, unaprijed i nakon objave, i zadržava pravo na odbijanje njihova objavljivanja, bez potrebe za obrazloženjem, kao i na pokretanje pravnih postupaka, ako je to potrebno.

Korisnik oslobađa izdavača odgovornosti u pogledu svakog pravnog lijeka, potraživanja ili tužbe koji se mogu pokrenuti protiv njega zbog komentara koje objavljuje.

Odgovornost izdavača

Izdavač će poduzeti razumne napore kako bi zajamčio da su informacije dostupne putem mrežnog mjesta i aplikacije točne i ažurne. Međutim, izdavač ni na koji način ne jamči da su takve informacije točne, potpune i ažurne. Izdavač ne daje izričito ili implicirano jamstvo da su informacije i podaci koji se pojavljuju na čitavom mrežnom mjestu ili njegovim dijelovima relevantni, točni i ažurni.

Izdavač će poduzeti sve razumne mjere koje su mu dostupne kako bi zajamčio visokokvalitetni pristup mrežnom mjestu, aplikaciji i/ili uslugama. Mrežno mjesto i aplikacija dostupni su 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, osim prilikom nastanka događaja više sile ili događaja izvan kontrole izdavača, u slučaju mogućih kvarova i održavanja potrebnog za ispravno funkcioniranje mrežnog mjesta i aplikacije.

Podložno primjenjivim statutima i propisima, izdavač ni u kojem slučaju nije odgovoran za izravne ili neizravne gubitke koji proizlaze iz posjećivanja i uporabe mrežnog mjesta i/ili aplikacije, neovisno o uzroku, porijeklu, naravi i posljedicama. Nadalje, izdavač ni u kojem slučaju nije odgovoran za smetnje u radu mreže i/ili poslužitelja ili za bilo koji drugi događaj izvan njegove kontrole koji može spriječiti ili narušiti pristup mrežnom mjestu i/ili aplikaciji i/ili uslugama. Izdavač zadržava pravo na prekid, privremenu obustavu ili izmjenu, bez prethodne obavijesti, pristupa čitavom mrežnom mjestu i/ili aplikaciji i/ili uslugama ili njihovim dijelovima u svrhu održavanja ili zbog bilo kojeg drugog razloga, pri čemu takve smetnje ne stvaraju obvezu plaćanja nadoknade.

Članak 8.: Hiperveza

Mrežno mjesto i/ili aplikacija mogu sadržavati hiperveze na druga mrežna mjesta nad kojima izdavač nema kontrolu. Usprkos provjerama koje se prethodno provode, uključujući sve hiperveze na njegovom mrežnom mjestu, izdavač odbija svu odgovornost za sadržaj takvih mjesta i ažuriranja koja se mogu provesti u pogledu njih.

Izdavač odobrava hiperveze na bilo koju stranicu ili dokument na njegovom mrežnom mjestu, pod uvjetom da se takve poveznice ne dodaju u komercijalne ili oglašivačke svrhe. Hiperveze se mogu dodati samo ako je o tome prethodno obaviješten administrator mrežnog mjesta. Ovo odobrenje u svakom slučaju ne obuhvaća mjesta koja sadrže informacije koje su nezakonite, nasilne, polemične, pornografske, ksenofobne ili koje se mogu smatrati uvredljivima. Konačno, izdavač zadržava pravo na brisanje, u bilo kojem trenutku, bilo koje hiperveze na svojem mrežnom mjestu koju smatra nedosljednom sa svojom uredničkom politikom.

Članak 9.: Uporaba i upravljanje kolačićima

Izdavač koristi kolačiće kako bi korisnicima pružio idealno iskustvo prilagođeno njihovim željama. Uporaba kolačića od strane izdavača znači da korisnici ne moraju ponovno unositi iste informacije svaki put kad posjete mrežno mjesto. Kolačići se također koriste radi optimizacije performansi mrežnog mjesta.

Mrežno mjesto koristi kolačiće za mjerenje broja posjeta, praćenje navigacije i u svrhe geolokacije. Ti se kolačići pohranjuju na čitavom mrežnom mjestu, njegovoj mobilnoj inačici i povezanoj mobilnoj aplikaciji, ako postoji:
- Kolačići za geolokaciju koriste se isključivo za utvrđivanje zemlje korisnika kako bi izdavač mogao pružati usluge koje nudi u najboljim mogućim uvjetima.
- Kolačići za mjerenje broja posjeta i praćenje navigacije prikupljaju anonimne statističke podatke o prometu na mrežnom mjestu i aplikacijama u svrhu poboljšanja jednostavnosti uporabe.
Korisnici mogu onemogućiti te kolačiće u kartici „Managing the storage and reading of Cookies” (Upravljanje pohranom i čitanje kolačića).

Kolačići koje izravno ili neizravno pohranjuje izdavač ostaju valjani tijekom najviše 13 mjeseci. Nakon isteka tog razdoblja ponovno se traži suglasnost korisnika prikazivanjem informativnog natpisa.

U slučaju kolačića koji omogućuju izdavaču da prati navigaciju korisnika i prikuplja statistiku o prometu:
 • Možete prihvatiti ili odbiti ove kolačiće izravno na mrežnom mjestu navedenom u nastavku:
          https://www.dpdgroup.com/hr/mydpd/privacy

Također možete onemogućiti sve vrste kolačića u svojem mrežnom pregledniku ili, u slučaju kolačića koje u oglašivačke svrhe pohranjuju mjesta trećih strana, izravno na platformi YourOnlineChoices:
 
 • Iz vašeg mrežnog preglednika:
  • Internet Explorer:
 • Kliknite na „Tools” (Alati) u gornjem dijelu prozora preglednika i odaberite „Internet options” (Internetske opcije).
 • U prozoru „Options” (Opcije) kliknite na karticu „Privacy” (Privatnost).
 • Kako biste onemogućili kolačiće, pomaknite pokazivač na vrh kako biste blokirali sve kolačiće.
             Dodatne informacije:
             http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
  • Firefox:
 • Kliknite na „Tools” (Alati) u izborniku preglednika i odaberite „Options” (Opcije).
 • Kliknite na karticu „Privacy” (Privatnost).
 • Kako biste onemogućili kolačiće, odznačite polje „Accept cookies from this Site” (Prihvaćaj kolačiće s ovog mrežnog mjesta).
             Dodatne informacije:
             http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
  • Google Chrome:
 • Kliknite na gumb izbornika Chrome u alatnoj traci preglednika.
 • Odaberite opciju „Settings” (Postavke).
 • Kliknite na „Show advanced settings” (Prikaži napredne postavke).
 • U dijelu „Privacy” (Privatnost) kliknite na gumb „Content settings, cookies and site data” (Postavke sadržaja, kolačići i podaci mrežnog mjesta). Imat ćete opciju brisanja svih kolačića ili brisanja jednog po jednog kolačića.
             Dodatne informacije:
             https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
  • Safari:
 • Idite na „Settings” (Postavke) > „Safari” > „Delete cookies and data” (Briši kolačiće i podatke).
             Dodatne informacije:
             http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=fr_FR
  • Opera:
 • Idite na „Settings” (Postavke) > „Advanced” (Napredno) > „Cookies” (Kolačići).
             Dodatne informacije:
             http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Članak 10.: Odnosi s partnerima i oglašivačima

Svi komercijalni odnosi bilo koje vrste koje korisnik može sklopiti uslijed uporabe usluga s partnerima izdavača ili oglašivačima koji oglašavaju na uslugama sklapaju se izravno s takvim partnerima i oglašivačima, pri čemu izdavač nije strana u takvim odnosima. Prema tome, izdavač neće biti odgovoran za gubitke koje korisnik može pretrpjeti uslijed svojeg odnosa s partnerima izdavača ili s oglašivačima.

Članak 11.: Razne odredbe

Ako nadležna tijela proglase bilo koju odredbu ovih Općih uvjeta uporabe nevažećom, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi.
Činjenica da izdavač ne koristi neka od prava navedenih u ovim Općim uvjetima uporabe ne smatra se odricanjem od prava na primjenu takvih prava.

Članak 12.: Jurisdikcija i mjerodavno pravo

Opći uvjeti sastavljeni su u skladu s pravom Republike Hrvatske. Na odnose između Društva i Korisnika te na odnose između Društva i Korisnika aplikacije, a u svezi korištenja Internet stranice i/ili Internet aplikacije primjenjuje se pravo Republike Hrvatske.

Korisnik i Društvo ili Korisnik aplikacije i Društvo će svaki spor koji proizađe iz ovih Općih uvjeta pokušati riješiti mirnim putem. U slučaju nemogućnosti mirnog rješenja spora, svi sporovi koji nastanu iz ili u vezi s ovim Općim uvjetima konačno će biti riješeni pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu.